”Сдружение за социални дейности ЗВЕЗДА”
 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

1. Предоставяне и развитие на социални услуги в общността за деца, деца в риск, възрастни, хора в неравностойно положение и хора с увреждания. Предоставяне на здравни грижи и грижи за деца.
2. Разработване, реализация и управление на проекти и програми в областта на социалните услуги, здравните грижи и грижи за деца. В областта на културата, образованието, спорта, туризма, здравеопазването, социалната дейност, екологията, стопанския живот, земеделието и професионалното обучение.
3. Организира семинари, конференции, консултации, дискусии и срещи.
4. Организира курсове и обучение за квалификация и преквалификация.
5. Участва с проекти пред национални и международни донори, в това число и по Оперативните програми, включително и като партньор на общински и/или държавни органи и/или неправителствени организации.
6. Разкриване и управление на социални услуги в общността за деца и лица.
7. Разкриване и управление на социално предприятие за подпомагане на личностната и професионална реализация на лица навършили пълнолетие, пребивавали в социални институции, както и трайно безработни лица и/или лица с увреждания.
8. Осигуряване на свободен достъп до информация.
9. Изграждане на контакти и взаимодействие със сродни организации.
10. Извършване на психотерапевтична работа с деца и семейства.
11. Релационна психомоторика, както и обучение за Психомоторен аналитик.
12. Системно проучване и анализ на местните нужди на гражданите.
13. Активизиране на местната общност за разрешаване на идентифицираните от гражданите проблеми.
14. Обединяване на съмишленици в групи и клубове за постигане на целите на Сдружението.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info